ilu-sirokeho-dlhy-sirokemu-fakt

Širokého dlhy Širokému

Vážený pán premiér,

S veľkým znepokojením sledujeme vládne návrhy na riešenie situácie vo Váhostave. Zásadne odmietame, aby ste prenášali zodpovednosť za zlyhania vlastníkov a manažérov krachujúcej firmy na banky, či štát a tým vlastne na daňových poplatníkov alebo bankových klientov. Nie sme oslík, ktorý sa zatrasie vždy, keď treba ratovať nejakého oligarchu.

Za obrovský hazard pokladáme aj to, aby štát akcionársky vstupoval do firmy, ktorej budúcnosť je viac než neistá. Nehovoriac o konflikte záujmov prameniacom z toho, že štátom spoluvlastnená firma by bola záujemcom o veľké štátne tendre.

Vedenie firmy jasne priznalo, že v minulosti nezodpovedne podstrelilo ceny za stavbu diaľnic a spoliehalo sa na vyváženie straty cez budúce zákazky. Bývalý šéf Národnej diaľničnej spoločnosti otvorene hovorí o tunelovaní stavebných firiem, ktoré nebolo zodpovedne vyšetrené. Zároveň vidíme, že kľúčový člen predstavenstva a údajný majiteľ Juraj Široký disponuje obrovským osobným bohatstvom.

Pýtame sa teda, kde je Juraj Široký a akú osobnú zodpovednosť prevezme za to, že firmu dostal na kolená na úkor stoviek drobných dodávateľov.

Reštrukturalizáciu firmy ešte neschválil súd. Práve ten by mal posúdiť, či sa firmu nesnaží niekto tunelovať cez pôžičky od schránkových firiem, či bol majetok firmy správne ohodnotený a či by veritelia nezískali svoje pohľadávky späť v plnej hodnote, keby firma po bankrote majetok speňažila.

Plne podporujeme nezabezpečených veriteľov a ich nárok. Uspokojenie ich nárokov by mal však znášať vinník a osobne pocítiť na svojom majetku dôsledky svojich činov. Inak vznikne nespravodlivý precedens, ktorý bude podobné hazardovanie v budúcnosti len podporovať.

Zadajte vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu a pošlite tento text premiérovi Robertovi Ficovi.

Širokého dlhy Širokému

Vážený pán premiér,

S veľkým znepokojením sledujeme vládne návrhy na riešenie situácie vo Váhostave. Zásadne odmietame, aby ste prenášali zodpovednosť za zlyhania vlastníkov a manažérov krachujúcej firmy na banky, či štát a tým vlastne na daňových poplatníkov alebo bankových klientov. Nie sme oslík, ktorý sa zatrasie vždy, keď treba ratovať nejakého oligarchu.

Za obrovský hazard pokladáme aj to, aby štát akcionársky vstupoval do firmy, ktorej budúcnosť je viac než neistá. Nehovoriac o konflikte záujmov prameniacom z toho, že štátom spoluvlastnená firma by bola záujemcom o veľké štátne tendre.

Vedenie firmy jasne priznalo, že v minulosti nezodpovedne podstrelilo ceny za stavbu diaľnic a spoliehalo sa na vyváženie straty cez budúce zákazky. Bývalý šéf Národnej diaľničnej spoločnosti otvorene hovorí o tunelovaní stavebných firiem, ktoré nebolo zodpovedne vyšetrené. Zároveň vidíme, že kľúčový člen predstavenstva a údajný majiteľ Juraj Široký disponuje obrovským osobným bohatstvom.

Pýtame sa teda, kde je Juraj Široký a akú osobnú zodpovednosť prevezme za to, že firmu dostal na kolená na úkor stoviek drobných dodávateľov.

Reštrukturalizáciu firmy ešte neschválil súd. Práve ten by mal posúdiť, či sa firmu nesnaží niekto tunelovať cez pôžičky od schránkových firiem, či bol majetok firmy správne ohodnotený a či by veritelia nezískali svoje pohľadávky späť v plnej hodnote, keby firma po bankrote majetok speňažila.

Plne podporujeme nezabezpečených veriteľov a ich nárok. Uspokojenie ich nárokov by mal však znášať vinník a osobne pocítiť na svojom majetku dôsledky svojich činov. Inak vznikne nespravodlivý precedens, ktorý bude podobné hazardovanie v budúcnosti len podporovať.

[signature]

5,771 signatárov

Ak máte pocit, že by sme sa podobným témam mali venovať viac, môžete Alianciu Fair-play jednoducho finančne podporiť. Ďakujeme.